• EnglishVietnameseJapaneseLaos
     


BẢNG GIÁ WEB - Hotline: 0975.86.26.36

Thông tin cấu hình

GÓI ZOVI-01

500.000/ NĂM

GÓI ZOVI-02

1.200.000/ NĂM

GÓI ZOVI-03

2.000.000/ NĂM

GÓI ZOVI-04

2.500.000/ NĂM

GÓI ZOVI-05

3.500.000/ NĂM

ƯU ĐÃI CỰC LỚN Đăng ký 3 năm tặng 3 năm Đăng ký 3 năm tặng 4 năm Đăng ký 5 năm hưởng trọn đời
DOMAIN QUỐC TẾ    Miễn phí  Miễn phí  Miễn phí  Miễn phí
GIAO DIỆN Chọn theo mẫu Chọn theo mẫu Chọn theo mẫu Theo yêu cầu Theo yêu cầu
DOMAIN VIỆT NAM   -30% -30%  -30%   -30%
SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM  Không giới hạn  Không giới hạn   Không giới hạn  Không giới hạn Không giới hạn 
KẾT NỐI FANPAGE     
CẤU HÌNH KHUYẾN MÃI TẠO MÃ COUPON     
PHIÊN BẢN MOBILE         
TÍCH HỢP CHAT LIVE 
SMS MARKETING     
CÁC CHỨC NĂNG KHÁC  
 
NGÔN NGỮ

VIỆT hoặc ANH

VIỆT và ANH

VIỆT và ANH

VIỆT và ANH và NHẬT

VIỆT và ANH và NHẬT

  Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký  Đăng Ký